Some Consultancy

Some Consultancy (sociaal medische consultancy) is een onafhankelijk adviesbureau die deskundig is op het gebied van sociaal medische beoordeling, verzekeringsgeneeskundige expertise en medische keuringen.

Some Consultancy biedt advisering en ondersteuning bij vraagstukken betreffende duurzame inzetbaarheid voor arbeid en/of bepaling van de belastbaarheid. Dit gebeurt altijd op zorgvuldige wijze. Door onze professionals te betrekken bij de standpunten van alle relevante stakeholders bij de adviezen en/of beoordelingen, waarbij de hoogste kwaliteit wordt nagestreefd.

Advisering

Kaders waarbinnen advisering aan de orde kan zijn:

Keuringen: o.a. CBR (rijbewijs 75+, C en D), taxi en Geneeskundige verklaring t.b.v personenvervoer en/of beroepsgoederenvervoer.

Wet Poortwachter: bepaling van de duurzame inzetbaarheid en/of de belastbaarheid, verzuimbegeleiding, deskundigenoordeel, PMO (preventief medisch onderzoek) en RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie).

Verzekeringsgeneeskundige expertise: bepaling van de belastbaarheid in het kader WIA en ZW-beoordeling door het UWV; ondersteuning bij bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: bepaling van de duurzame inzetbaarheid en/of belastbaarheid, verzuimbegeleiding.

Re-integratie: bepaling van de duurzame inzetbaarheid en/of de belastbaarheid.

Keuringen

Prijzen* voor keuringen incl 21% btw:

  • Combikeuring C/D (E) + Geneeskundige verklaring             € 90,00       t.b.v personenvervoer en/of beroepsgoederenvervoer
  • Combikeuring rijbewijs + Taxi                                                          € 90,00
  • Combikeuring Geneeskundige verklaring + Taxi                   € 90,00
  • Geneeskundige verklaring keuring                                               € 70,00
  • Rijbewijskeuring 75+ B(E)                                                                  € 35,00
  • Rijbewijskeuring 75+ groot C/D/E                                                 € 55,00
  • Rijbewijskeuring groot C/D/E                                                          € 55,00
  • Taxipas keuring                                                                                      € 55,00

 

Samenwerkingspartners:

 

*Wijzigingen en typefouten voorbehouden