Some Consultancy

Wie zijn wij?

Some Consultancy (sociaal medische consultancy) is een onafhankelijk adviesbureau die deskundig is op het gebied van sociaal medische beoordeling, verzekeringsgeneeskundige expertise en medische keuringen.

Some Consultancy biedt advisering en ondersteuning bij vraagstukken betreffende duurzame inzetbaarheid voor arbeid en/of bepaling van de belastbaarheid. Dit gebeurt altijd op zorgvuldige wijze. Door onze professionals te betrekken bij de standpunten van alle relevante stakeholders bij de adviezen en/of beoordelingen, waarbij de hoogste kwaliteit wordt nagestreefd.

 

Advisering

Kaders waarbinnen advisering aan de orde kan zijn:

-          Keuringen: o.a. CBR (rijbewijs 75+, C en D), taxi en “medibus”.

-          Wet Poortwachter: bepaling van de duurzame inzetbaarheid en/of de belastbaarheid, verzuimbegeleiding, deskundigenoordeel, PMO (preventief medisch onderzoek) en RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie).

-          Verzekeringsgeneeskundige expertise: bepaling van de belastbaarheid in het kader WIA en ZW-beoordeling door het UWV; ondersteuning bij bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV.

-          Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: bepaling van de duurzame inzetbaarheid en/of belastbaarheid, verzuimbegeleiding.

-          Re-integratie: bepaling van de duurzame inzetbaarheid en/of de belastbaarheid.

 

Keuringen

Prijzen* voor keuringen:

-          Combikeuring C/D (E) + “Medibus”                  € 90,00

-          Combikeuring Medibus + Taxipas                     € 90,00

-          Combikeuring rijbewijs + Taxipas                      € 90,00

-          “Medibus“keuring                                               € 70,00

-          Rijbewijskeuring 75+ B(E)                                   € 35,00

-          Rijbewijskeuring 75+ groot C/D/E                     € 55,00

-          Rijbewijskeuring groot C/D/E                             € 55,00

-          Taxipas keuring                                                    € 55,00

 

 

Samenwerkingspartners

Group4People - Geestelijke Gezondheidszorginstelling

Reactiva B.V. - Gecertificeerde arbodienst

Landelijke Expertise Balie - Onafhankelijke Medische Expertise

Prodesko - Professioneel deskundigenoordeel bij re-integratie

Medisch Adviesloket - te Zaandam

Ergosana - Medisch adviesloket

K&E Netwerk - Van indicatie tot werk

Insieme - Organisatieadviesbureau

De talentenpool

 

Some Consultancy

Dennis Beekema

Verzekeringsarts / ARBO arts


Quarles van Uffordstraat 66

2202 NJ  Noordwijk

 

Postadres:

Postbus 366

2200 AJ  Noordwijk

 

Telnr.:    06 215 82 172

Email:     d_beekema@hotmail.com

 

*Wijzigingen en typefouten voorbehouden